Consumptie ei

Een gemiddeld ei van een kip weegt rond de 66 gram.
Het zwaarste Nederlandse kippenei woog 215 gram.
Het werd in 1996 gevonden op een bedrijf in Dreumel (Betuwe).
Het op een na zwaarste Nederlandse ei woog 180 gram en bevatte vijf dooiers.
Een ei van een struisvogel kan tot 2 kilogram wegen.
Het kleinste ei is dat van de kolibrie en weegt slechts 0,5 gram.

Bij de verkoop worden eieren als volgt geclassificeerd:
S -ei van minder dan 53 gram
M -ei van 53 -63 gram
L -ei van 63 -73 gram
XL -ei van 73 gram of meer
DD -ei met twee dooiers (dubbeldooier)

Jonge kippen leggen de kleinste eieren. De kleur van de schaal hangt samen met het ras van de kip. Kippen met witte oorlellen leggen over het algemeen witte eieren, kippen met roze oorlellen bruine.
Op grond van Europese regelgeving moet in de handel op elk ei een stempel staan met de eicode, bestaande uit 7 of meer cijfers en letters:
Het eerste cijfer staat voor het leefsysteem van de kip (
0 = biologisch,
1 = vrije uitloop;
2 = scharrel en
3 = kooi);
Twee letters voor het herkomstland (bijv. NL, BE of DE) Vijfcijfers met het registratienummer van het legpluimveebedrijf.
Eventuele extra cijfers die het stalnummer aanduiden.

Bij een ouder ei is de luchtkamer groter.
Dit komt doordat het water uit het eiwit langzamerhand verdampt.
Een methode om na te gaan of een ei nog eetbaar is, is door het in een pan water te leggen.
Een vers ei zakt naar de bodem, een ouder ei blijft drijven.


Wat betreft eieren en de salmonella-bacterie.

Eieren kunnen besmet zijn met de salmonella-bacterie, maar dit komt slechts incidenteel voor.
Eieren kunnen zowel binnen als buiten de schaal de Salmonella bacterie meedragen.
Binnen de schaal bevindt de Salmonella bacterie zich vooral in het eigeel.
Het gaat dan meestal om een specifieke stam Salmonella enteritidis, die in staat is om te overleven in de eierstokken (ovaria) of eileiders (oviducten) van de kip en zich in het eigeel kan vestigen voordat het ei wordt gevormd.
Aan de buitenzijde kunnen eieren besmet zijn met Salmonella doordat eieren het lichaam van de kip verlaten via dezelfde weg als de ontlasting. Hierdoor kunnen allerlei bacteriën, waaronder mogelijk ook Salmonella stammen, op de buitenzijde van de eierschaal terechtkomen.
Deze worden deels weer verwijderd tijdens het schoonmaken van de eieren in de fabriek, maar desondanks kunnen er nog steeds bacteriën aanwezig zijn.
Ondanks dat procentueel maar weinig eieren met Salmonella besmet zijn, is er een relatief groot risico op besmetting bij eiermengsels, zoals bavarois en tiramisu.
Hierbij is slechts één besmet ei al genoeg om het gehele mengsel te besmetten.
Eiermengsels zoals bavarois worden niet verhit en blijven vaak nog enige tijd staan voor opdiening, waardoor de bacterie zich kan vermenigvuldigen en besmetting een groot risico is.
Eieren die al geruime tijd gebarsten zijn,hebben eveneens een relatief groot risico op Salmonella besmetting, omdat eventueel op de schaal aanwezige bacteriën naar binnen kunnen en zich in het ei kunnen vermenigvuldigen.
Verder wordt aangeraden om bij het bakken van het ei het eigeel (de dooier) mee te bakken. Als het eigeel niet voldoende is gebakken is de kans dat daar de Salmonella bacterie in overleeft erg groot.