Broeden met de machine

Instellingen van je broedmachine.

Welke broedmachine je ook gebruikt de belangrijkste factoren zijn ook hier de luchtvochtigheid en de temperatuur.

De temperatuur moet 37,5 graden zijn en de Relatieve luchtvochtigheid(RV) rond de 45%. Niet beneden de 42% en niet hoger dan 48%.

Bij dag 18 de RV verhogen naar minimaal 65% !!!
Hierdoor wordt de schaal zachter en kan het kuiken gemakkelijker de schaal breken.
Als de RV te laag is kan het kuiken sterven in het ei.

Eieren inleggen

Gebruik zo vers mogelijke eieren.
Afhankelijk van het type machine mogen de eieren niet ouder zijn dan 10 dagen.
Heb je een grotere machine of misschien een slaglattenmachine kun je zelfs wel to15 dagen inleggen.

Zorg ervoor dat je eieren koopt van goede goede kwaliteit.
De eieren moeten meerdere keren per dag worden gekeerd en worden bewaard bij een temperatuur van ongeveer 10 graden.

van af dag 18-21

Na de zeventiende dag begint door de navel het inzuigen van de dooierzak en op de snavel is duidelijk een eitand (een klein scherp hoorntje) zichtbaar, met behulp waarvan het kuiken zich op de 21ste dag uit het ei kan bevrijden.

Op de 19de dag steekt het kuiken zijn kop vooruit en breekt met zijn snavel door het binnenste eivlies in de luchtkamer en de longen beginnen te werken.

Op de 20ste dag begint de volledige ademhaling pas te werken.
Ook bij een nog geheel gesloten ei kun je de kuikens al horen piepen

De 21ste dag zal het kuiken met de eitand voor op de snavel de eischaal doorbreken en het ei is dan aangepikt zoals we dat noemen.
Als het kuiken eenmaal door de schaal heen gepikt heeft kan het wel 3 tot 24 uur duren voordat hij verder gaat.
Het kuiken draait dan telkens een beetje verder, om zo de eischaal rondom de luchtkamer te openen.
Pas dan zal het kuiken duwen om er uit te kunnen.
In deze uren kan hij wennen aan de lucht van buitenaf, zijn reserves opmaken en op krachten komen voor dat het uitkomt.
Vele malen moet het kuiken tegen de eischaal stoten om de eischaal te doorbreken. Tussen het aanpikken en de uiteindelijke uitkomst kan dus 24 uur zitten.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij lagere broedtemperatuur de tijdsduur tussen het eerste aanpikken van het ei door het kuiken en het uiteindelijke uitkomen uit het ei, groter wordt.
Dit wordt verklaard tot de relatie van een vorm van een zeer kleine onderkoeling van het uitkomende kuiken.
De eitand valt enkele dagen na de uitkomst er vanzelf af.

Als het kuiken er uit komt is het bedekt met eiwit.
De dooier is nog steeds aan het lichaam gehecht.
Het kuiken ziet er lelijk uit en ligt vermoeid en uitgeput op de grond.
Na enige tijd begint het te piepen en probeert zich te bewegen.
Het lichaam zal meer volume krijgen en de voedselvoorziening vanuit de dooierzak zal op gang komen.
Na het verstrijken van de uren zie je het kuiken opknappen.
Je ziet ze dan echt even wankelen, maar van nature staan ze al snel op hun pootjes.
Het gewicht van een eendagskuiken ligt gemiddeld rond 2/3 van het oorspronkelijke eigewicht (36-40 g.)
Het beste is ze voorlopig even met rust te laten.
Alleen eventueel de temperatuur nog even nakijken en de waterbakken van de relatieve vochtigheid regeling bijvullen als dit nodig mocht zijn.
Kuikens kunnen als het moet dus nog wel 48 uur in de broedmachine verblijven.
Kuikens moet men niet helpen met het uitkomen door te gaan pellen aan de eischaal.
In de meeste gevallen zal dit alleen maar kwaad doen aan de gezondheid van het kuiken.

De eerste kuikens

De eerste 48 uur na het uitkomen uit het ei hebben kippenkuikens geen eten en drinken nodig om dat ze dan nog kunnen teren op de voedselbron van de dooierzak die rechtstreeks in de bloedbaan wordt opgenomen.
Andere reden dat je niet direct eten mag geven na het uitkomen is het gevaar van bacteriën en verzuring in de krop.
Kippenkuikens kunnen 48 uur zonder eten en drinken na het uitkomen.

Ze nemen de eidooier als voedselbron rechtstreeks in de bloedbaan op via de navelbloedvaten en kunnen dus wel even zonder eten en drinken.
En doordat de vochtigheidsgraad hoog is (tussen de 68% en 71 %) krijgen ze genoeg vocht binnen.

De kuikens moeten altijd wel in alle rust in de broedmachine op laten drogen en men moet het uitkom proces van de nog niet uitgekomen eieren niet verstoren.

Afwijkingen door onjuiste instelling van de broedmachine

Waarom hebben kuikens eventueel afwijkingen en wat te doen bij kuikens met een afwijking?
Vaak is de temperatuur tijdens het broedproces hier de oorzaak van.
Goede en constante temperatuur tijdens het broedproces is van essentieel belang!
Te hoge temperatuur tijdens het broedproces zal niet zelden leiden tot grote teleurstelling. Een te lage broed temperatuur tijdens het broedproces zorgen er voor dat veel zo niet alle kuikens pas na de 21e dag geboren worden.

Alle kuikens die op de 22e broeddag geboren worden kunnen nog tot zeer goede dieren uitgroeien.
Maar bij laat geboren kuikens komen veelvuldig afwijkingen voor zoals kromme tenen en misvormde snavels.
Maar ook een vrij sterke schommeling van de temperatuur tijdens het broed proces kan nadelig zijn.
Er kunnen dan onder andere kuikens zijn met een duidelijke afwijking aan de snavel, een zogenaamde kruissnavel (zie foto).
Het komt dus voor dat een kuiken met een kruissnavel in staat is toch op eigen kracht uit het ei te komen.
Kuikens met deze aangeboren afwijkingen hebben als regel geen of weinig overlevingskansen.
Door sterke schommeling tijdens het broedproces kunnen ook kromme tenen bij de kuikens ontstaan.
Kuikens met kromme tenen kunnen wel overleven en verder gezond opgroeien.

Kuiken sexen

Er zijn twee manieren om om het geslacht te bepalen bij kippen.
Vleugel sexen en cloaca sexen.
Dit moet in de eerste drie levensdagen gebeuren, daarna zijn ze te oud en is sexen niet meer mogelijk.
Meer methoden zijn er niet, alle fabels en video’s op youtube ten spijt.


Vleugel sexen

Bij kippen kun je vrij eenvoudig vleugel sexen.
De kuikens met de langere veertjes zijn de hennetjes en de kortere veertjes zijn de haantjes.
Deze methode werkt niet bij krielsoorten.

Cloaca sexen

Kuikensexen via de cloaca is een kunst op zich.
Vroeger was dit een beroep waar je veel geld mee kon verdienen.
Tegenwoordig zijn er bijna geen kippen sexers meer omdat het in de grote broedereien mogelijk is om het geslacht al in het ei vast te stellen.
Voor de slacht kippen is het niet meer van belang omdat de hennen en hanen gelijk in gewicht zijn.
Dit is bereikt door fok programma’s.

Voer en water

Er zijn tegenwoordig kant-en-klare kuikenvoeders in de handel, die de gehele dag ter beschikking mogen staan.
De eerste drie dagen na de geboorte zijn we echter voorzichtig met het geven van voer de nog tere kuikens en geven wij de eerste week altijd opfokvoer, dat niet goedkoop is, maar dat ze graag eten en waarin alle benodigde bestanddelen vinden zijn.
Daarnaast moet uiteraard drinkwater te beschikking staan.
Als de kuikens een week oud zijn, wordt dus overgezet op volledig kuiken voer.
Ook kan men kuikens van een week oud wat groenvoer geven, echter wel fijn gesneden.
In aanmerking komen sla spinazie en jonge brandnetels. Daarnaast dient een bakje met fijn grit ter beschikking te staan