Consumptie ei

Een gemiddeld ei van een kip weegt rond de 66 gram.
Het zwaarste Nederlandse kippenei woog 215 gram.
Het werd in 1996 gevonden op een bedrijf in Dreumel (Betuwe).
Het op een na zwaarste Nederlandse ei woog 180 gram en bevatte vijf dooiers.
Een ei van een struisvogel kan tot 2 kilogram wegen.
Het kleinste ei is dat van de kolibrie en weegt slechts 0,5 gram.

Bij de verkoop worden eieren als volgt geclassificeerd:
S -ei van minder dan 53 gram
M -ei van 53 -63 gram
L -ei van 63 -73 gram
XL -ei van 73 gram of meer
DD -ei met twee dooiers (dubbeldooier)

Jonge kippen leggen de kleinste eieren. De kleur van de schaal hangt samen met het ras van de kip. Kippen met witte oorlellen leggen over het algemeen witte eieren, kippen met roze oorlellen bruine.
Op grond van Europese regelgeving moet in de handel op elk ei een stempel staan met de eicode, bestaande uit 7 of meer cijfers en letters:
Het eerste cijfer staat voor het leefsysteem van de kip (
0 = biologisch,
1 = vrije uitloop;
2 = scharrel en
3 = kooi);
Twee letters voor het herkomstland (bijv. NL, BE of DE) Vijfcijfers met het registratienummer van het legpluimveebedrijf.
Eventuele extra cijfers die het stalnummer aanduiden.

Bij een ouder ei is de luchtkamer groter.
Dit komt doordat het water uit het eiwit langzamerhand verdampt.
Een methode om na te gaan of een ei nog eetbaar is, is door het in een pan water te leggen.
Een vers ei zakt naar de bodem, een ouder ei blijft drijven.