Coccidiose

Oorzaak van coccidiose

Coccidiose wordt veroorzaakt door een parasiet in de dunne darm.
Coccidiosis is een besmettelijke ziekte, die veroorzaakt wordt door protozoën van de orde Coccidia.
Bij pluimvee is enkel het geslacht Eimeriavan belang.
Deze ziekte komt voor bij vrijwel alle vogelachtigen.
De ziekte tast vooral jonge dieren aan.
Naast vogels komt cocciodiose ook voor bij kalveren, lammeren, konijnen, reeën.
Echter de soorten bij deze dieren zijn echter onschadelijk voor pluimvee, aangezien ze een duidelijke gastheerspecifiteit vertonen.

Soorten coccidiose

Bij kippen zijn tenminste 9 coccidiënsoorten bekend,nl. E.tenella, E.acervulina, E.maxima, E.necatrix, E.brunetti, E.mivati, E.mitis, E.hagani en E.praecox.
Het bijzonder enge tropisme van de verschillende Eimeria species komt tot uiting in het feit dat elk van deze species een welbepaald segment van de kippendarm infecteert.
De symptomen zijn een waterachtige ontlasting (soms ook niet) minder eetlust en struis zitten.
Soms ziet men ook dat de kippen bloed in hun ontlasting hebben, in deze vorm van coccidiose zitten de parasieten in de blinde darm.
De diagnose wordt meestal gesteld na een mestonderzoek onder de microscoop bij de dierenarts.

Op dit moment komt coccidiose vooral bij moederdieren en bij jonge leghennen (in het begin van de legperiode) voor.
Vooral in zomer en herfst, bij warm en vochtig weer, worden de meeste pathologische gevallen ontdekt.
Bij vleeskuikens meer in het winterhalfjaar (minder ventilatie, hogere vochtigheid).

Bestrijding coccidiose

Gelukkig is aan veel kuikenvoeders tegenwoordig een anti coccidiose middel toegevoegd en ook aan voedsel voor volwassen kippen op deze manier wordt de kans dat ze het krijgen vrijwel nihil.
Maar wanneer de dieren het eenmaal hebben kunt u het volgende doen.

Door een drinkwaterkuur met bepaalde geneesmiddelen kunnen de kippen weer vrij van coccidiosis worden.
Een enkele keer echter blijkt het noodzakelijk de kuur te herhalen wanneer er in de ontlasting nog oöcysten gevonden worden.
Een onderzoek van de ontlasting (een week na de laatste toediening van de medicijnen) is zeer raadzaam.
Ook zijn er een soort van universele middelen te koop in de dierenwinkel die ook andere kwalen aanpakt.